Kolejna edycja – Między stereotypem a marzeniem – warsztaty na wiosnę 2016

Warsztaty teatralno-filmowo-ruchowe

Autorski program Katarzyny J Boguckiej adresowany  do  seniorów i dzieci między 9-12 rokiem życia. Możliwość uczestnictwa dzieci z orzeczeniem. Integracyjne warsztaty międzypokoleniowe.

Zajęcia warsztatowe „Malowane cienie” mają szczególne zastosowanie wobec osób, które:

–  mają trudności z pamięcią i koncentracją;

–  mają trudności z poprawnością i wyrazistością mówienia;

–  mają trudności z kontaktem wzrokowym podczas mówienia;

–  mają trudności w rozumieniu uczuć własnych i drugich osób;

–  mają trudności z wystąpieniami publicznymi;

–  mających niską samoocenę, mierne umiejętności współpracy i działania w zespole oraz problemy z integracją w danym środowisku.

„Malowane cienie” to warsztat  umożliwiający  wszechstronny rozwój jednostki zarówno pełnosprawnej jak i niepełnosprawnej fizycznie czy intelektualnie. Podczas zajęć uczestnicy  mają  możliwość doznania wielu różnorodnych pozytywnych doświadczeń.

biuro@pi-stacja.org – zgłoszenie „malowane cienie”. Zgłoszenia przyjmowane do 29.01.2016. Ilość miejsc ograniczona. Uczestnictwo w zajęciach bezpłatne.

malowane cienie
„malowane cienie”